Włączmy się w sztafetę modlitewną „Młodzież za Synod”!

dodał: Michał Braun | 5 sierpnia 2018

3 października 2018 roku rozpocznie się w Watykanie Synod Biskupów dotyczący młodzieży. To wydarzenie, jakże istotne dla współczesnego Kościoła, stanowi swoistego rodzaju szansę na zafascynowanie młodego człowieka Chrystusem. W związku z powyższym bardzo ważna jest stała modlitwa za Synod Biskupów, jego uczestników i młodzież, której on dotyczy. Ciekawą inicjatywą towarzyszącą przygotowaniom do synodu jest półroczna sztafeta modlitewna w wymienionych intencjach. Dzisiaj do tej sztafety chce przyłączyć się również nasza parafia – w dniu 7 sierpnia (wtorek).

Każdego dnia 1 grupa młodzieżowa/ wspólnota modli się w intencji Synodu Biskupów, jego uczestników i młodzieży na całym świecie. Wszystkie grupy modlą się tymi samymi modlitwami: oficjalną modlitwą za Synod oraz jedną dziesiątką różańca(codziennie odmawiana jest kolejna tajemnica różańca, tak by tworzona była sztafeta różańcowa).

Dodatkowym elementem sztafety modlitewnej jest zintegrowanie wszystkich polskich grup młodzieżowych oraz pokazanie bogactwa i różnorodności Kościoła młodych w Polsce. W związku z tym każda z modlących się grup będzie miała również za zadanie zrobić sobie zdjęcie z logo portalu Synod 2018PL oraz kolejnym numerem dnia modlitwy (np. 3.04 to “1”, 1.05 to “29”). Dzięki temu pod koniec wydarzenia zostanie utworzona mapa Polski (nawiązanie do rocznicy 100 rocznicy odzyskania niepodległości) ze zdjęć wszystkich grup biorących udział w wydarzeniu. Następnie wydrukowana mapa zostanie przekazana Ojcu Świętemu, jako dar od polskiej młodzieży.

Dzień: 7 sierpnia 2018 (wtorek)
Numer dnia: 127
Tajemnica: Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
Treść modlitwy:

 

Dobre adresy