Ministranci

NAJBLIŻSZA ZBIÓRKA będzie miała miejsce
22 września 2017 r. o godz. 18:00
Obecność wszystkich ministrantów obowiązkowa!.

zaproszenie-mini

 

Dobre adresy