Ministranci

NAJBLIŻSZA ZBIÓRKA będzie miała miejsce
………………………………….
Obecność wszystkich ministrantów obowiązkowa!.

zaproszenie-mini

 

Dobre adresy