Krzyżu Chrystusa …

dodał: Michał Braun | 11 marca 2018

W naszej kaplicy możemy wpatrywać się i kontemplować oblicza Chrystusa w krzyżach i rzeźbach wykonanych przez p. Jacka Rurarza z Wielkiej Wsi w parafii Parzęczew. Ta sakralno-ludowa wystawa niech pogłębi w nas przeżycie kolejnej części Wielkiego Postu. (fot. MOK Ozorków)

Dobre adresy