Prace przy fundamentach (4)

Prace budowlane – fundamenty (12.10.2013)
zdjęcia: Michał Braun

Dobre adresy