Prace przy fundamentach (3)

Prace budowlane – fundamenty (04.10.2013)
zdjęcia: Michał Braun

Dobre adresy