Powitanie Ks. Pawla Sudowskiego

Zdjęcia: Dariusz Kleska. Serdecznie dziękujemy za ich wykonanie! :)

Dobre adresy